Pravidla

Disciplíny

Kompletní znění pravidel pro ročník 2021.
Pravidla pro ročník 2022 připravujeme.

INSTALACE LANA DO KORUNY

Instalace lana do koruny je časově měřená disciplína, jež ověřuje schopnost soutěžícího přesně umístit vrhací lanko s váčkem a/nebo lezecké lano.

PRÁCE V KORUNĚ

Práce v koruně stromu je disciplínou, jež prověřuje schopnost lezce pohybovat se v koruně stromu pomocí lezeckého lana a sedacího úvazu.

ZÁCHRANA ZRANĚNÉHO

Záchrana zraněného lezce z koruny stromu je časová disciplína, která testuje schopnost soutěžícího bezpečně vylézt ke zraněnému lezci který není schopen sestupu...

VÝSTUP PO LANĚ

Výstup po laně ověřuje schopnost lezce použít efektivně a bezpečně jím vybraný a schválený výstupový systém. Disciplína ověřuje schopnost soutěžícího připojit výstupový systém na instalované...

VÝSTUP PO VĚTVÍCH

Tato disciplína ověřuje schopnost soutěžícího vylézt ze země po stromě předem připravenou trasou do výšky přibližně 18metrů. Závodník je jištěn bezpečnostním systémem.

MISTROVSKÉ KLÁNÍ

Mistrovské klání je vrcholná finálová disciplína mistrovství. Nejlepší soutěžící ze základního kola závodů postupují do mistrovského klání, aby bojovali o titul vítěze.

© 2018 - 2019 |MA-Media| Všechna práva vyhrazena.
Chcete podobné webové stránky? Navštivte VPsystem ®

Design by W3layouts