SÍň slávy

Marek Žďárský a Pavel Wágner

(1987-1991) absolventi střední zahradnické školy v Mělníku.

(1991 - 1996) absolventi a Zahradnické fakulty v Lednici na Moravě.

Od r. 1994 členové Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. (SZKT) - Sekce péče o dřeviny (SPoD, později SPoD-ISA). Ve stejném roce se začali věnovat praktickému ošetřování stromů s použitím lezeckých technik ve firmě Asakon Praha.

V roce 1995 absolvovali studentské praxe ve Spojených státech a Kanadě, kde se seznámili s novými přístupy v péči o stromy, stromolezení a postupném kácení. Byli prvními propagátory použití tzv. dvoulanové techniky v ČR a „amerického“ způsobu lezení na stromy.

V roce 1996 zakončili studium diplomovými pracemi na téma „Vázání korun v systému péče o stromy“ a „Lezecké techniky v systému péče o stromy“, ve kterých do života uvedli nové termíny jako „stromolezectví“, „arboristé“ a posléze i „arboristika“. V létě 1996 navštívili arboristickou konferenci a mistrovství světa v Clevelandu (Ohio, USA), kde jako zástupci SPoD SZKT zahájili jednání o možnostech vstupu do mezinárodní arboristické organizace ISA (International Society of Arboriculture). Zde také poprvé vznikla myšlenka na uspořádání stromolezeckých závodů v ČR.

V letech 1996 – 1998 vyjednávali jménem SPoD SZKT vytvoření české pobočky (Chapter) ISA a vstup do evropské arboristické rady (EAC). V obou organizacích zastupovali ČR v prvních letech našeho členství. V této době také navštívili řadu zahraničních arboristických konferencí, závodů i seminářů, kde získávali nové informace a kontakty, které pomáhaly v rozvoji arboristiky v ČR.

1997 – spoluorganizovali 1. arboristikou konferenci Strom pro život – život pro strom v Mělníku, kterou pořádala a dodnes pořádá SPoD SZKT. Na této konferenci proběhla i první exhibice stromolezení a arboristického vybavení kolegy z Německa, Francie, Dánska, Velké Británie a Belgie.

V roce 2000 přeložili mezinárodní pravidla mistrovství ve stromolezení. 23. 6. 2000 uspořádali pod záštitou SPoD SZKT v areálu Švehlova statku workshop na téma „Principy závodů ve stromolezení“. Zde si mohli účastníci poprvé vyzkoušet jednotlivé disciplíny stromolezeckých závodů.

V roce 2001 byli zakládajícími členy organizačního týmu 1. MČR ve stromolezení, kterou od té doby až dodnes pořádá český Chapter SPoD-ISA.

2001 - 2005 tvořili tandem při organizaci stromolezeckých závodů. Pavel Wágner jako předseda a moderátor a Marek Žďárský jako hlavní rozhodčí MČR ve stromolezení.

Více jak 10 let se věnovali lektorské činnosti v oblasti výuky stromolezeckých technik v rámci kurzů vzdělávací společnosti Schola arboricultura, s.r.o.

Po delší odmlce spojené s rodičovskými povinnostmi se opět vrátili k podpoře závodů z pozice dobrovolníků, lektorů, rozhodčích, techniků či moderování.

Kde pořádáme mistroství?

© 2018 - 2019 |MA-Media| Všechna práva vyhrazena.
Chcete podobné webové stránky? Navštivte VPsystem ®

Design by W3layouts